Troyka Tzar-Koshka of Neva Angels

Rođena: 23.10.2017.

Boja: blue tabby point

PKD, HCM, FIV i FeLV – negativno

Pin It on Pinterest